Chính sách bảo mật

Dichvuso1 chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của quý khách, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của quý khách. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp quý khách hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.Khi quý khách truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng quý khách hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng:
– Tất cả nội dung quý khách xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của quý khách và giúp quý khách lựa chọn dịch vụ. Vì thế, quý khách được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do quý khách cung cấp
– Khi quý khách cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của quý khách, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với quý khách qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến quý khách những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Dichvuso1. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, quý khách hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.quý khách hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân quý khách cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của Dichvuso1, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Dichvuso1.

– Nếu quý khách đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với quý khách để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của quý khách, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng. Dichvuso1 cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác
– Trên cơ sở được sự đồng ý của quý khách, chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của Quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt.
– Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của Quý khách để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho quý khách. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của quý khách, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của quý khách như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.
– Nếu Quý khách không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, quý khách có thể cài đặt chế độ trình duyệt của quý khách thực hiện điều này nếu trình duyệt của Quý khách hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu Quý khách tắt chế độ nhận cookies, Quý khách sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của quý khách trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5. Thông tin qua E-mail
– Khi Quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với quý khách. Trước hết quý khách hãy chắc rằng quý khách cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với Quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của quý khách. Trong trường hợp quý khách không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, quý khách phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.Để bảo vệ quý khách, Dichvuso1 có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail quý khách đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với quý khách để xác nhận.

6. Điều chỉnh thông tin thu nhập.
Dichvuso1 sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi quý khách còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

7. Việc thay đổi quy định.
Dichvuso1 có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho quý khách, Dichvuso1 sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.